Call Now Email Today TEL: +44 1943 609 505

 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • العربية
 • Português
 • Polski
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • Türkçe
 • Русский
 • Español

Naverbranders voor productverwerking

Veel verwerkende productieprocessen vereisten grote hoeveelheden aardgas om een juiste aanbrenging en snelle uitharding te garanderen. Hierbij kunnen aanzienlijke hoeveelheden CO2 en stikstofoxiden (NOX) ontstaan. Behalve deze emissies, kunnen coatings op basis van oplosmiddelen ook gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (LVS) en vluchtige organische stoffen (VOS) uitstoten tijdens het droogproces. Deze moeten worden verwerkt door een apparaat dat luchtvervuiling tegengaat, zoals een naverbrander.
Via een partnerschap met Anguil Environmental Systems, biedt Spooner een reeks systemen aan ter bestrijding van luchtverontreiniging. Het doel is dat de metaalindustrie minder CO2-uitstoot en meer dan 99% van de gevaarlijke luchtverontreinigende en vluchtige organische stoffen kan vernietigen door middel van verbranding op hoge temperatuur met zeer weinig brandstofverbruik.

Milieuvriendelijke producten van Spooner Anguil zijn:

 • Regeneratieve thermische naverbranders
 • Recuperatieve thermische naverbranders
 • Katalytische naverbranders
 • Rotor concentrators/naverbranders
 • Direct gestookte naverbranders
 • Warmte- & energieterugwinningssystemen

Case Studies on our Environmental Products can be found here