Call Now Email Today TEL: +44 1943 609 505

 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • العربية
 • Português
 • Polski
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • Türkçe
 • Русский
 • Español

Rotor concentrator

De rotor concentrator adsorbeert vluchtige organische stoffen (VOS) uit een luchtstroom met hoog volume en een lage concentratie en oxideert de VOS in een processtroom met gereduceerd volume en een hoge concentratie.
De luchtstroom met hoog volume wordt door een rotor concentratorwiel geleid, waar de VOS worden geadsorbeerd in het bed, zodat het hoge luchtvolume wordt gezuiverd. Dit hoge luchtvolume wordt vervolgens uitgestoten naar de atmosfeer. Het concentratorwiel draait continu en transporteert geadsorbeerde VOS naar een desorptiesectie. Hier worden de geadsorbeerde organische stoffen door middel van een verwarmde luchtstroom met een lage volume gedesorbeerd uit de adsorberende media. Dit lage luchtvolume met een hoog VOS-gehalte wordt vervolgens verwerkt door een naverbrander. De exploitatiekosten van de naverbrander zijn aanzienlijk lager door dit concentratieproces.
De rotor concentrator/naverbrander is vaak de meest kosteneffectieve technologie voor de verwerking van hoge volumes luchtstromen met een laag VOS-gehalte. Hoewel de kapitaalinvestering van een dergelijk systeem concurrerend is met andere technologieën, vormen de lagere exploitatiekosten de echte besparing.

(English)

Features & Benefits

 • Destruction efficiencies greater than 95%
 • Concentration ratios as high as 20:1
 • Continuous operation as opposed to a batch type process
 • Concentrator wheel, desorption air heat and oxidiser integrated as a single system, simplifying installation and control scheme.
 • Low pressure drop
 • Engineering experience and flexibility to address a wide range of process conditions and applications
 • Proven system design with numerous installations all over the world

(English)

Options

 • Various Zeolite options to suit particular applications
 • Complete turnkey packages
 • High-efficiency filter plenums
 • Numerous options for source of desorption air heat
 • Regenerative Thermal Oxidisers (RTOs), Thermal Recuperative Oxidisers and Catalytic Oxidisers can be supplied to treat the concentrated air stream.
 • Systems designed to process halogenated emission streams
 • Forced and induced draft arrangements