Call Now Email Today TEL: +44 1943 609 505

 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • العربية
 • Português
 • Polski
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • Türkçe
 • Русский
 • Español

Spooner Industries dostarcza rozwiązań przemysłowych na całym świecie zasady sektorach rynku papieru, włóknin, metale, żywność, Konwersja i środowiskowych.

Maszyny do produkcji procesów przemysłowych, takich jak piece przemysłowe, suszarki, chłodziarki, dowodzenie / izolatory, tur powietrza, stabilizatory, utleniaczy i urządzeń rozpuszczalnika i odzyskiwania energii. Od 1932 Spooner jest wiodącym innowatorem w zasadach przymusowej technologii konwekcji.