Call Now Email Today TEL: +44 1943 609 505

 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • العربية
 • Português
 • Polski
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • Türkçe
 • Русский
 • Español

"head office is based in Ilkley, West Yorkshire, UK"

Firma Spooner Industries

Od 1932 roku firma Spooner Industries jest wiodącym innowatorem  pionierskich technologii we wszystkich obsługiwanych przez siebie sektorach przemysłu. Spooner oferuje niezrównane doświadczenie w technologiach związanych z pieczeniem, suszeniem, utwardzaniem, chłodzeniem, redukcją lotnych związków organicznych (VOC) oraz bezkontaktową obróbką szerokiego asortymentu produktów.

Gruntowne zrozumienie procesów wymiany ciepła, flotacji powietrza oraz redukcji zanieczyszczeń pozwala firmie projektować rozwiązania dopasowane do wymagań klienta w ros¬nącej liczbie przemysłów i procesów.