Call Now Email Today TEL: +44 1943 609 505

 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • العربية
 • Português
 • Polski
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • Türkçe
 • Русский
 • Español

Utleniacze

Spooner jest europejskim licencjobiorcą Anguil Environmental Systems, dostawcy systemów kontroli zanieczyszczeń przemysłowych i  rozwiązań energetycznych, działającego w imieniu firmy VOC Abatement Systems w Europie.
Od ponad 30 lat Anguil rozwija wiele technologii, które służą do kontrolowania szkodliwych i uregulowanych lotnych składników organicznych (VOC), niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze (HAP), a także zapachów produkcyjnych i tlenków azotu (NOX). Dzięki temu powstało już ponad 1600 instalacji na całym świecie przeznaczonych do różnych zastosowań i opartych na różnych rozwiązaniach technicznych.
Przez partnerstwo z Anguil Environmental Systems, Spooner może działać dla firm przemysłowych jako dostawca rozwiązań do suszenia, pieców i systemów kontroli zanieczyszczeń.
Partnerstwo Spooner Anguil sprawdza się w takich branżach, jak przemysł chemiczny, nakładanie powłok, kompozyty/włókna szklane, odzyskiwanie energii, zabezpieczanie układów wydechowych, elektronika, przetwarzanie etanolu, przemysł spożywczy/piekarniczy, przemysłowe usuwanie NOx, zdobienie metali, malowanie, rafinerie i przetwórstwo gazu ziemnego, przemysł farmaceutyczny, drukowanie, laminowanie, konwersja, zabezpieczanie i naprawa elementów gumowych.

Kliknij typ utleniacza, aby uzyskać więcej informacji.

Regeneracyjne utleniacze termiczne (RTO)
Regeneracyjne utleniacze katalityczne (RCO)
Rekuperacyjne utleniacze termiczne
Rekuperacyjne utleniacze katalityczne
Utleniacz z koncentratorem wirnikowym
Utleniacze termiczne z zapłonem bezpośrednim (DFTO)