Call Now Email Today TEL: +44 1943 609 505

 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • العربية
 • Português
 • Polski
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • Türkçe
 • Русский
 • Español

Rekuperacyjne utleniacze termiczne

Podczas działania rekuperacyjnego utleniacza termicznego powietrze zanieczyszczone VOC jest wciągane przez wentylator i kierowane do wymiennika ciepła. Powietrze jest wstępnie ogrzewane w rurach wymiennika ciepła, a następnie przechodzi przez palnik, który rozgrzewa je do temperatury spalania.
Kiedy powietrze zawierające VOC jest rozgrzane do temperatury spalania przez określony czas (0,5 do 2,0 sekundy), zachodzi reakcja egzotermiczna. VOC w strumieniu powietrza spalają się, a produktami tej reakcji są woda i dwutlenek węgla. Gorące, oczyszczone powietrze przechodzi przez zewnętrzną część wymienna ciepła, ogrzewając powietrze pobierane do systemu.
Wymiennik ciepła obniża zapotrzebowanie systemu na paliwo, zapewniając mu samowystarczalność przy niewielkich poziomach LEL. Na koniec wolne od zanieczyszczeń powietrze jest uwalniane do atmosfery.

(English)

Options

 • Speciality designs for silicone and particulate matter
 • Higher alloy heat exchangers for corrosive applications
 • Modulating damper and heat exchanger by-pass prevent over temperature concerns for high concentrations situations
 • Acid gas scrubber module with a completely integrated control system
 • Skid or remote mounted panels and enclosure rooms available for system controls

(English)

Features & Benefits

 • Reactor has ceramic lining, high density insulation and painted steel weatherproof enclosure
 • Multiple pass stainless steel, shell-and-tube heat exchanger
 • Low NOX burner designed to maintain temperature during full flow, no VOC process conditions
 • PLC based control system with remote access
 • Variable Frequency Drive (VFD) allows for high volumetric turn-down during idle or low process conditions