Call Now Email Today TEL: +44 1943 609 505

 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • العربية
 • Português
 • Polski
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • Türkçe
 • Русский
 • Español

Direkt Ateşlemeli Termal Oksitleyiciler (DFTO)

Bazen “Muavin Yakıcı” olarak da anılan direkt ateşlemeli termal oksitleyicilerde, kirletici içeren hava akımlarının sıcaklığını, önceden belirlenen yanma sıcaklığına çıkarmak için, özel tasarım bir brülör kullanılır. Operasyon sırasında kontamine proses egzozu, brülör odasına verilir.

Brülörün uyguladığı ısıyla VOC’lar ve HAP’lar oksitlenerek zararsız yanma ürünleri oluşturulur (su ve karbondioksit). Daha sonra ısıtılmış temiz egzoz gazı atmosfere salınabilir ya da opsiyonel bir ısı geri kazanım sistemine gönderilebilir.

(English)

Features & Benefits

 • Over 99% hydrocarbon destruction rate efficiency
 • Reactor has ceramic lining, high density insulation and painted steel weatherproof enclosure that allow for the processing of highly concentrated organic / chlorinated streams
 • Independent process and combustion air fans ensure a safe, long-term operation with proper oxygen content
 • PLC based control system with remote access

(English)

Options

 • Burner system to burn inert process streams directly in the burner as fuel
 • Secondary heat and energy recovery solutions
 • Alloy construction for corrosive acid gas environments
 • Low NOx Burners and Selective Catalytic Reduction systems
 • High Temperature acid gas scrubber module